« FEMA soovitused kodanikele - toidu- ja veetagavarad hädaolukorraks | Main | mitmesugused ettevalmistused »

Maailma riikide pandeemiariski analüüs

http://maps.maplecroft.com/loadmap?template=min&issueID=56

Euroopa kõrgeima riskiga piirkonnaks on märgitud UK. Eesti on märgitud sarnaselt skandinaaviamaadega madala riskiga piirkonnaks, tulenevalt siis tõenäoliselt madalast asustustihedusest ja põllumajanduse vähesest osatähtsusest .. Erinevalt skandinaaviamaadest on Eesti võimekust pandeemia piiramise osas hinnatud vaid keskpäraseks.

Post a commenttrüki see kood alumisse tühja lahtrisse. aitäh :)