« Lindude gripi tõrje eeskiri | Main | Juhis vigastatud või surnud lindudest teatamise puhuks »

Juhised isikutele, kes puutusid kokku (gripi)haigete lindudega

Üldised nakkustõrje juhised isikutele, kes puutusid kokku (gripi)haigete lindudega link

* Juhul, kui teadmatult puutusite kokku (gripi)haigete lindudega, siis peske hoolikalt käsi ja jälgige oma terviseseisundit 7 päeva; gripinähtude ja kõrge palaviku tekkimisel pöörduge kohe arsti poole viirusvastase ravimprofülaktika alustamise eesmärgil.
* Juhul, kui puutusite kokku oletatavalt linnugrippi surnud linnuga või selle väljaheitega, pöörduge kohe arsti poole viirusvastase ravimprofülaktika alustamise eesmärgil.
* Juhul, kui teie kodulinnud ootamatult haigestusid ja surid, teavitage sellest kohalikku veterinaarteenistust.
* Sisenedes eluslindude ruumi kandke kaitsemaski/respiraatorit, kitlit, kaitseprille ja kindaid.
* Lindla kahjutustamisel/desinfitserimisel kandke kaitsemaski/respiraatorit, kitlit, kaitseprille ja kindaid.

Post a commenttrüki see kood alumisse tühja lahtrisse. aitäh :)