« linnugripikriis - majandusanalüüs | Main | mida peab tegema? »

eesti tamifluvarudest

Rahvaliidu fraktsioon soovitab sotsiaalministeeriumil paremini teavitada avalikkust linnugripiga toimetuleku abinõudest
22.02.2006

Riigikogu Rahvaliidu fraktsioon kohtus sotsiaalministeeriumi asekantsleri Ivi Normetiga, et saada täpne ülevaade Eesti valmisolekust võimalikuks linnugripi levikuks inimeste seas ning viia end kurssi nende meetmetega, mida ministeerium on rakendanud seoses Eestitki ohustava võimaliku haigusega.

Rahvaliidu saadikurühma liikmed pärisid Ivi Normetilt, miks on Eestis tellitud vaid 3000 doosi preparaati Tamiflu, mida Maailma Tervishoiuorganisatsioon on seoses linnugripi levikuga soovitanud, ning tundsid huvi, kas Riigikogu saaks probleemide lahendamisel abiks olla. Ivi Normet ütles, et sotsiaalministeerium valmistub võimalikuks haiguse levikuks koos teiste ministeeriumidega, kuid et oht lindude haiguse ülekasvamiseks inimesi ohustavaks pandeemiaks on suhteliselt väike: viimaste aastate jooksul on maailmas täheldatud ca 160 haigusjuhu ülekandumist lindudelt nendega vahetus kokkupuutes olnud inimestele. Samas pole seni veel loodud inimesi ohustava viirusetüve vastast vaktsiini ning ka preparaadi Tamiflu haiguse toimet leevendav mõju on epideemia tingimustes veel kinnitust leidmata.

Eesti tellitud 3000 ravidoosi on mõeldud pidevalt gripihaigetega kokkupuutuvate tervishoiutöötajate profülaktiliseks kaitseks gripipuhangu puhul ja need saabuvad Eestisse lähinädalail. Sama ravimit on Maailma Tervishoiuorganisatsioon varunud 3 miljonit doosi, et operatiivselt aidata piirkondi, kus peaks ilmnema haiguse levik inimeste seas.

Rahvaliidu fraktsioon võttis teadmiseks, et nimetatud ravimi varumine 25 protsendi Eesti elanike tarbeks läheks maksma 90 miljonit krooni ja arvestades Šveitsi ravimifirma tänaseid tootmisvõimsusi, oleks see võimalik 2007. aasta jooksul. Sotsiaalministeerium kutsub lähipäevil kokku spetsialistidest koosneva nakkushaiguste nõukogu, kes peaks langetama otsuse nimetatud ravimi varu suurendamise otstarbekuse kohta.
Rahvaliidu fraktsioon toonitab kõigi asjaomaste ministeeriumide ja ametkondade konstruktiivse koostöö vajadust, samuti ootame rahva paremat teavitamist võimaliku linnugripi kõigist ohtudest.

Post a commenttrüki see kood alumisse tühja lahtrisse. aitäh :)