« Saastunud pindade desinfitseerimine | Main | perearsti tegevusjuhis gripipandeemia ajal »

juhised linnugripihaige põetajatele

tervisekaitseameti juhend - Juhised kontaktsetele

Juhised inimese kõrgeltpatogeense (sh A/H5N1) linnugripi viirusnakkusega haigega kokkupuutunud isikutele

Üldised nakkustõrjesoovitused linnugripi haige kontaktsetele isikutele · Tervishoiuteenuse osutaja märgib üles ja edastab tervisekaitseametnikele gripihaige või haiguskahtlase isiku nime ja kontaktandmed. · Haigega kokku puutunud isik täidab nakkustõrje standardmeetmeid. · Haigega kontaktne isik jälgib tervishoiuteenuse osutaja juhendite kohaselt oma terviseseisundit (haigusnähtude võimalikku ilmumist) kuni 7 päeva jooksul pärast kokkupuudet gripihaigega/haiguskahtlase isikuga ning teavitab kohe perearsti nende nähtude ilmumisest. · Kontaktne isik, kellel on tekkinud haigusnähud, kannab tervete inimestega suhtlemisel kaitsemaski. · Kontaktne isik, kellel on tekkinud haigusnähud, kannab tervisekeskuse/haigla ooteruumis ja arsti vastuvõturuumis kaitsemaski. · Kontaktsel isikul, kellel on tekkinud haigusnähud, ei ole soovitatav: a) minna tööle, kooli jt kollektiivi ning külla, b) minna tervisekeskusesse, vaid ta kutsub arsti koju, c) kasutada ühistranspordivahendit, d) mitte sõita nendesse piirkondadesse, kus gripp ei ole levinud. e) Kontaktsel isikul, kellel on tekkinud haigusnähud, tuleb alustada 24-48 tunni jooksul gripiviiruse vastast ravi.

Nakkusohutussoovitused haiget külastanud isikutele
Hoiduda külastamast haiget, kellel on diagnoositud kõrgeltpatogeenset linnugrippi nakkusohtliku perioodi jooksul – täiskasvanut 7 päeva ja kuni 12 aasta vanust last 21 päeva.
Juhul, kui siiski külastate kinnitatud linnugripi diagnoosiga või selle kahtlusega haiget, järgige tervishoiutöötajate nakkustõrjesoovitusi – kandke kaitsemaski/respiraatorit, kitlit, näokatet/prille ja kindaid.
Pärast haigepalatist/isolaatorist väljumist võtke ära eelnimetatud individuaalsed kaitsevahendid ja peske hoolikalt käsi.
Juhul, kui puutusite kokku kõrgeltpatogeenset linnugrippi põdeva haigega nakkusohtliku perioodi jooksul, jälgige oma terviseseisundit 7 päeva. Juhul, kui tekivad gripinähud ja kõrge palavik, pöörduge kohe arsti poole viirusevastase ravimprofülaktika alustamise eesmärgil.

Nakkusohutussoovitused linnugripihaige lähikontaktsetele/pereliikmetele
Hoiduge kokkupuutest haigega nakkusohtliku perioodi jooksul (täiskasvanud haige 7 päeva, kuni 12 aastane haige laps 21 päeva alates haigestumise algusest).
Juhul, kui peate vältimatult linnugripihaigega kokku puutuma või teda hooldama, kandke maski/respiraatorit, kitlit, kaitseprille ja kindaid.
Pärast haigeruumist väljumist võtke ära individuaalsed kaitsevahendid ja peske hoolikalt käsi.
Juhul, kui puutusite kokku haigega nakkusohtliku perioodi jooksul, jälgige oma terviseseisundit 7 päeva, gripi haigusnähtude ja kõrge palaviku tekkimisel pöörduge kohe arsti poole, teatades talle, et puutusite kokku linnugripihaigega.

kui tegemist on üksiku linnult haiguse saanud inimesega, siis läheb ta haiglasse ja seal saab piisava ravi ja hoolduse, okkei

kui tegemist on pandeemiaga - siis võite 3x arvata, kas on võimalik minna poodi ja osta sealt "maski/respiraatorit, kitlit, kaitseprille ja kindaid" :DD

kitli mingi kodust ehk ikka leiab :) - aga maske, prille ja ühekordseid kindaid tasuks küll tagavaraks hankida .. need on ühed esimesed asjad, mis müügilt kaovad kui kuskil pandeemia lahti läheb

Post a commenttrüki see kood alumisse tühja lahtrisse. aitäh :)