« 1918: surevus erinevates USA linnades | Main | Kanada: pandeemiajuhend firmadele »

eesti ravimivarudest

Meditsiiniuudised: Linnugripi ja pandeemia puhuks tuleb olla valmis

Viimase poole aasta jooksul on sotsiaalministeerium kaks korda täiendanud linnugripiks ja pandeemiliseks gripiks valmisoleku kava, õnneks pole linnugripp seni Eestisse jõudnud.

Sotsiaalminister Jaak Aab märkis kava tutvustades, et ettevalmistusi on teinud ka siseministeerium ja põllumajandusministeerium, samuti tervisekaitseinspektsioon, tervishoiuamet jt. Kõigil peab olema teada, mida teha siis, kui Eestis avastatakse esimene linnugripi juht inimesel või kui maailmas puhkeb pandeemia. Päris valmis ei saa selliseks olukorraks tema sõnul olla, kuid meie valmidus järjest paraneb.

Kolmanda ohuastme labor
Eesti on otsustanud tervisekaitseinspektsiooni juurde luua kolmanda ohuastme viroloogilise labori, mis võimaldab avastada ka linnugripi inimesele ohtlikku A/H5N1 tüve. Praegu saab vajadusel teha vastava laborianalüüsi Veterinaar- ja Toiduameti laboris.

Tervisekaitseinspektsiooni peaepidemioloog Kuulo Kutsar lisas, et hiljuti sõlmisid nad vastastikuse koostöö kokkulepe Rootsi Nakkushaiguste Kontrolli Instituudiga, mille alusel on Eestile kättesaadav ka neljanda ohuastme viroloogilise laboratooriumi diagnostika. See labor on välismõjude eest täielikult kaitstud, autonoomse ventilatsiooniga, seal töötatakse eriti kõrge ohtlikkusega haigusetekitajatega. “Eestil ei ole vajadust ise sellist laborit asutada, me ostame selle teenuse,” märkis Kuulo Kutsar.

Gripipandeemiaks valmisoleku plaan valmis Eestil 2004. aastal Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovituste kohaselt. Eelmise aasta aprillis WHO täiendas oma soovitusi ja seetõttu täpsustati ka meie plaani. See ei ole veel riiklik kava, valitsuskabinetis pole seda kinnitatud.

Kutsar ütles, et kava koosneb viiest osast: planeerimine ja koordineerimine; epidemioloogilise olukorra jälgimine (kliiniline jälgimine, mida teevad arstid; laboratoorne diagnostika ja epidemioloogiline seire; tervisekaitseinspektsioon jälgib olukorda maailmas); pandeemia ennetamine ja leviku tõkestamine; tervishoiusüsteemi reageerimine; kommunikatsiooni korraldamine.

Linnugripp lindude hulgas on tuvastatud juba seitsmes Euroopa Liidu riigis. Nakatumist inimeselt inimesele ei ole tuvastatud ja seetõttu pole olnud võimalust välja töötada vastavat vaktsiini. Lindudele on linnugripi vastane vaktsiin olemas, kuid Eestis seda ei kasutata. Üheks põhjuseks on see, et siis tuleks lõpetada linnuliha ja munade eksport.

Pandeemiat ei puhkegi?
Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Ülla-Karin Nurm pidas tõenäoliseks, et linnugripi pandeemiat ei puhkegi. Oluline on järgida kõiki ettevaatusabinõusid, et meile ei jõuaks ka linnugripp: vältida kokkupuudet võimalike ohuallikatega, hoida kodulinde suletud ruumides, täita hügieenireegleid jms.

Täpsem info linnugripi kohta ja vastused enamlevinud küsimustele on üleval põllumajandusministeeriumi koduleheküljel www.agri.ee/gripp, või valides www.linnugripp.ee. Sel nädalal alustas tööd linnugripi infotelefon 1676. Nõu saab küsida ka perearsti tasuta nõuandetelefonilt 1220.

Must stsenaarium
Linnugripiks ja gripipandeemiaks valmisolek tähendab ka musta stsenaariumi koostamist. Tervishoiuameti peadirektor Üllar Kaljumäe ütles, et Euroopa Liidu ja Ameerika tervisekaitseorganisatsioonide mudeli põhjal võib gripipandeemia puhul haigestuda veerand elanikkonnast, meil siis umbes 370 000 inimest. Haiglaravi vajaks neist 5200–5300 inimest kaheksa nädala jooksul.

Selleks tuleks valmis seada 1100 haiglaravi voodikohta, ümberprofileerimine võtaks aega kaks-kolm ööpäeva. Kaljumäe sõnul suudaksime maksimaalselt ette valmistada 2500–2700 haiglaravi voodikohta. See eeldab suuri jõupingutusi kõigilt kesk- ja piirkondlikelt ning ühelt kohalikult, Jõgeva haiglalt.

“Sellel perioodil lõpetataks plaaniline ravi. Praegu tehakse haiglates umbes kaks kolmandikku ravist erakorralisena ning tervishoiusüsteem peaks kindlustama sel ajal erakorralise ravi jätkumise,” ütles Kaljumäe.

Alates eelmise aasta septembrist on tervishoiuamet valmistanud ette juhendmaterjalid ning läbi töötanud haiglakohtade ümberprofileerimise korra. 1. juuliks peaksid olema kõik juhendid üle vaadatud ja asjaomaste asutustega läbi arutatud.

Kaljumäe lisas, et gripipandeemia puhul tuleksid patsiendid peamiselt perearstide ja kiirabi vahendusel ning inimeste aitamisel oleks väga oluline roll ka apteekidel. Perearstidele mõeldud juhendid käivituvad siis, kui riigis kuulutatakse välja gripipandeemia. Juhendid on kättesaadavad perearstide seltsi koduleheküljel www.perearstiselts.ee ja tervisekaitseinspektsiooni koduleheküljel www.tervisekaitse.ee.

Varud on varutud
Ülla-Karin Nurm ütles, et olemasolevatest ravimite ja meditsiinitehnika varudest piisab arvutuste kohaselt järgmiselt: valu ja põletikuvastastest ravimitest jätkub 40 päevaks, südame-veresoonkonna ravimitest 35 päevaks, infektsioonivastastest ravimitest, plasmaasendajatest ja infusioonivahenditest ning intensiivravi vahenditest 20 päevaks.
Gripipandeemia korral kuluks riskirühmade (linnukasvatajad, meditsiinitöötajad jt) vaktsineerimiseks 60 miljonit krooni ja kogu elanikkonna vaktsineerimiseks 150 miljonit krooni.

Post a commenttrüki see kood alumisse tühja lahtrisse. aitäh :)