« linnugripianekdoot | Main | juhised linnugripihaige põetajatele »

Saastunud pindade desinfitseerimine

Tervisekaitseameti juhend: Saastunud pindade desinfitseerimine


Haige vere ja kehavedelikega saastunud esemed ja pinnad – 1% Na-hüpokloriid, 5% Na-hüpokloriidi lahust lahjendatuna 1:5 veega. Tualettruum – kloorlubja lahus 7g/L. Lauapinnad, metallpinnad jm pinnad, kus kloorlubjalahust ei või kasutada – 70% etanool, metanool, isopropüül (lasta kuivada). Pesta käsi pärast haige/haiguskahtlase isikuga või tema ümbruse saastunud/potentsiaalselt saastunud pindadega kokku puutumist. Tuba/korterit ei desinfitseerita, kasutatakse niisket koristust. Ruumi õhku ei desinfitseerita. Põetusruumist väljunud isik ei pea desinfitseerima riideid, jalatseid, tarbeesemeid ning temale ei pea tegema sanitaartöötlust juhul, kui ei ole ilmset saastumist.

Post a commenttrüki see kood alumisse tühja lahtrisse. aitäh :)